Корисна површина: 
 
Потребен Ви е клима-уред со моќност од KW
Со потрошувачка од KW