Корисна површина: 
Висина на просторот:  cm
 
Вас Ви е потребен котел со моќност од KW
Потрошувачка за цела грејна сезона KWh