Електрични котли

biser
Електричен котел „Бисер“
SCHRACK склопки
Цена: MKD 0.00
Моќност:

biser
Електричен котел „Бисер“
VALCO склопки
Цена: MKD 0.00
Моќност:

biser MB
Електричен котел „Бисер МБ“
SCHRACK склопки
Цена: MKD 0.00
Моќност:

biser MB
Електричен котел „Бисер МБ“
Valco склопки
Цена: MKD 0.00
Моќност:

Vaillant 9-28 kW
Vaillant 9-28 kW

Цена: MKD 0.00

 

Продукт

Од неодамна Шешо Инженеринг започна со сопствено производство на електричен котел и електричен котел-моноблок.

Електричниот котел претставува производ кој веќе долго време се користи на пазарот за централно греење. Истиот се користи најчесто од домаќинствата како што се куќи, станови и претставува наједноставно и најпрактично решение кога станува збор за централно греење.

Ви ги претставуваме нашите производи Електричниот котел Бисер и електричниот котел моноблок Бисер-МБ:

 

Бисер

  • Моќност: од 12-36 KW
  • Димензии: 680 x 160 x 300 mm

Електричните котли за централно греење се одликуваат со безшумна работа и модерен дизајн што ги прави прифатливи за вградување во било кој дел од куќа или стан.

Тип на котел
БИСЕР

Моќност
Kw

 цена

Valco склопки

Schrack склопки

БИСЕР 12

12 kw

     11 100
     12 700

БИСЕР 18

18 kw

     11 700      13 300

БИСЕР 24

24 kw

     13 000      14 200

БИСЕР 30

30 kw

     15 900      18 500

БИСЕР 36

36 kw

     15 900      18 500

 

Бисер-МБ (МОНОБЛОК)

  • Моќност: од 12-18-24 KW
  • Димензии: 720 x 260 x 420 mm

Моноблок е електричен котел со комплетна котловска арматура: која вклучува циркулациона пумпа, експанзионен сад, сигурносен вентил, автоматски вентил за воздух, итн. како основни елементи потребни за функционирање на еден систем за греење.

Тип на котел
БИСЕР
моноблок

Моќност
KW

 цена

Valco склопки

Schrack склопки

БИСЕР MB 12

12 kw

22 300 23 900

БИСЕР MB 18

18 kw

23 000 24 600

БИСЕР MB 24

24 kw

24 300 25 900
  • Предности:

Како конкурентна предност би ја зеле тоа што за негово производство се користат конектори од австриско потекло кои се карактеризираат со многу тивка работа, што до сега не беше особина за котлите од тој тип.Со тоа нашиот котел идеално би одговорил на потребата на потрошувачите од безшумен котел кој не би го нарушил домашниот амбиент и соодветно на тоа нашите котли стануваат лесно прифатливи за вградување во било кој дел од куќа или стан.Нашиот производ се јавува како реакција на потрошувачите за тој недостаток на котлите од овој вид.