Комбинирани котли

Sukom 20-80 kW
Sukoplam 20-80 Kw
Со вграден електричен котел + 9920 ден. од дадената цена
Цена: MKD 47'182.00
име на производ:

Eko-set 17-23 kW
Centrometal EKO-SET 23 kW

Цена: MKD 0.00

Pelling kotel 25-100 Kw
Топловодни котли на пелети и цврсто гориво PELING
Комплет со дневен резервоар, горилник и автоматика
Цена: MKD 0.00
Моќност:

Eko-rek 23-29 kW
Centrometal EKO-REK 23 kW

Цена: MKD 0.00

resetka
Решетки PELING

Цена: MKD 0.00
Моќност:

 

Продукт