Котли на пелети

kotel na pelti Kozlusan
Котел на пелети KOZLUSAN
Опционално: Авт. отстранување на пепел, систем за мешање на горивото, систем за модулација и компјутерска контрола за конектирање на котелот.
Цена: MKD 0.00
тип/модел:

Pelling kotel 25-100 Kw
Топловодни котли на пелети и цврсто гориво PELING
Комплет со дневен резервоар, горилник и автоматика
Цена: MKD 0.00
Моќност:

kozlusan 25-nov tip
Koteл на пелети KOZ-25

Цена: MKD 0.00

resetka
Решетки PELING

Цена: MKD 0.00
Моќност:

trmo60
TРМO 20-130

Цена: MKD 0.00

Koz-300
Koz-300

Цена: MKD 0.00

TRMO 15-250
ТРМО 150-250

Цена: MKD 0.00

 

Продукт