Vivax

vivax-acp-12ch32zno
Клима уред VIVAX 12 ZNO
Цената е со вклучена монтажа на клима уредот
Цена: MKD 0.00

vivax 12 gaca
Клима уред VIVAX 12 Gaca
Цената е со вклучена монтажа на клима уредот
Цена: MKD 0.00

vivax 12 AEL
Клима уред VIVAX 12 AEL
Цената е со вклучена монтажа на клима уредот
Цена: MKD 0.00
тип/модел:

vivax 24 AEM
Клима уред Vivax 24 AEM
Цената е со вклучена монтажа на клима уредот
Цена: MKD 0.00

vivax 12 Gei inverter
Клима уред VIVAX 12 Gei инвертер
Цената е со вклучена монтажа на клима уредот
Цена: MKD 0.00
тип/модел:

vivax 12 AEI inverter
Клима уред VIVAX 12 AEI инвертер
Цената е со вклучена монтажа на клима уредот
Цена: MKD 0.00
тип/модел:


Продукт