Референци


 • Хотел „Инекс Горица“
 - греење, водовод, климатизација
 • Хотел „Дончо“
 - проектирање и надзор
 • Вила „Клиа“
 - соларни системи
 • Хотел „Ривиера“
 - вентилација во кујна
 • Хотел „Тино“
 - нов дел: климатизација, водовод, соларен систем
 • Хотел „Мизо“
 - нов дел: греење и водовод
 • Вила „Дишлиески“
 - климатизација, водовод, соларен систем
 • Хотел „Гранит“
 - климатизација, греење
 • Вила „Пештани“
 - климатизација, соларен систем
 • Хотел „Престол“
 - соларни системи
 • Вила „Мал Св.Климент“
 - греење, климатизција, соларни системи, водовод, канализација
 • Вила „Dea“
 - подно греење, котел на пелети
 • хотел „Застава“
 - Вентилација, подно греење
 • Авто-камп „Елешец“
 - соларен систем
 • „Via Ignacia„
 - вентилација, климатизација

Страна: