Референци


  • Универзитет „ФОН“-Гостивар
 - греење
  • ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“-Охрид
 - греење
  • ОУ „Григор Прличев“-Охрид
 - спортска сала
  • „Европски Универзитет“-Охрид
 - греење
  • ОУ „Наум Охридски“-Пештани
 - греење