Референци


  • Експозитура „1 Мај“-Охрид
 - греење, климатизација
  • Експозитура „Стара чаршија“
 - греење, климатизација